ANBI

ANBI-gegevens Stichting Vrienden Bunkermuseum WN12H Vlieland

  • De stichting is in december 2022 opgericht, zonder eigen vermogen of verplichtingen. De Stichting heeft haar activiteiten per 1/1/2023 gestart en de eerste jaarrekening zal over het boekjaar 2023 in 2024 worden opgesteld.
  • Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning (art 3.5 statuten)
  • Beleidsplan 2023 (pdf)
  • KvK inschrijving (pdf)
  • Statuten Stichting Vrienden Bunkermuseum WN12H Vlieland (pdf)


Stichting Vrienden Bunkermuseum WN12H Vlieland is door de belastingdienst aangewezen als een zogenoemde “Algemeen Nut Beogende Instelling“ (ANBI).

Het fiscaal nummer van Stichting Vrienden Bunkermuseum WN12H is 8646.30.633.