MISSIE​

Onze missie

Bunkermuseum Wn 12H Vlieland is een permanent ingerichte tentoonstelling op de historische locatie van de stelling die door de Duitse bezetters vanaf 1941 werd ingericht, als onderdeel van de Atlantikwall, en bekend stond als Widerstandsnest 12H.

De tentoonstelling is opengesteld voor het publiek en geeft een beeld van het leven op en de geschiedenis van Vlieland, vanaf de mobilisatieperiode in 1939 tot een aantal jaren na de officiële bevrijding van Vlieland op 31 mei 1945.

Het museum tracht dit te bereiken dmv een permanente expositie van een eigen collectie bestaande uit talloze voorwerpen, foto’s, documenten en overleveringen uit die periode.

Daarnaast zal er periodiek een expositie georganiseerd worden over een specifiek thema.

Verder wordt er ten aanzien van de na-oorlogse periode aandacht besteed aan de militaire activiteiten die op het eiland plaatsvonden in het begin van de Koude Oorlog.

Het museum verzorgt tevens voorlichting over de Tweede Wereldoorlog aan de leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs op Vlieland.

Het Bunkermuseum Wn 12H is een onderdeel van Stichting De Noordwester, waartoe ook De Noordwester, waddencentrum en zeeaquarium behoort. Stichting De Noordwester is gevestigd op Vlieland.