Vrijwilligers

Zonder onze vele vrijwilligers hadden we het Bunkermuseum
Wn12H nooit kunnen realiseren.
Toen de plannen om een museum omgezet werden in daden,
meldden veel mensen zich aan. Jong en oud, vrouwen en
mannen, allen klaar om de handen uit de mouwen te steken.
Jarenlang moest er worden gegraven, gemetseld, getimmerd en
geschilderd. Vaak in de weekenden omdat vele van de
vrijwilligers op werkdagen hun baan hadden of op school zaten.
Nadat al deze werkzaamheden voor een belangrijk deel waren
uitgevoerd, begon het inrichten van de collectie, het ontvangen
van bezoekers en het gidsen van groepen.
De groep vrijwilligers staat onder de leiding van Dirk Bruin,
geboren Vlielander en de motor van Bunkermuseum Wn12H.
De vrijwilligers vullen verschillende taken in:

1. Ontvangst.

Baliemedewerkers die bezoekers verwelkomen en algemene informatie geven over de tentoonstelling en de bunkers.

2. Gidsen.

Deze vrijwilligers hebben de gehele ontwikkeling van het museum meegemaakt en zijn historisch onderlegd. Groepen worden op verzoek rondgeleid.

3. De bouwploeg.

Deze groep verzorgt de renovatie, onderhoud en uitvoering van projecten bijvoorbeeld de klimaatbeheersing.

4. Beheer.

Verzamelen, inrichten en vastleggen van de collectie. Door sponsoring, entreegelden en donaties kunnen objecten aangekocht worden.

Vrijwilligers zijn meer dan welkom. Wellicht kunt u binnen deze groepen uw kennis en talent inbrengen.